Digitale trends die een boost geven aan omnichannel

bron: marketingfacts.nl

 

https://www.marketingfacts.nl/berichten/digitale-ontwikkelingen-voor-omnichannel

 

Klantinzicht via social media: ken je klant in 3 stappen

Door Berlinda Harkink van MarketResponse Print op woensdag 30 maart 2011 om 08:00 uur


Onder het oppervlak van de enorme hoeveelheid social media content bevinden zich waardevolle klantinzichten. Via social media analyse (SMA) kunnen bedrijven deze boven water halen. Vaak blijft SMA echter beperkt tot metrics. Marketeers benutten de mogelijkheden om echte inzichten te verkrijgen nog lang niet volledig. Een gemiste kans om een voorsprong op de concurrentie te ontwikkelen. Welke mogelijkheden hebben bedrijven om hun klanten beter te leren begrijpen via buzz op social media?

“Klantinzicht negeren geen optie meer”. Zo opende Adformatie recent met een artikel over een onderzoek door SWOCC. Bij veel bedrijven ontbreekt het aan klantinzichten (of algemener: consumer insights). Cijfers zijn volop aanwezig in eigen CRM-systemen. Maar begrip van wat de klant echt beweegt, wat diens gewoontes, overtuigingen, emoties en (latente) behoeften zijn, is er vaak niet.

Dat is opvallend, want bedrijven zijn steeds meer genoodzaakt de klant centraal te stellen. Niet alleen omdat ze vaak in hyperconcurrerende markten opereren. Ook omdat de crisis duidelijk heeft gemaakt dat primair sturen op aandeelhouderswaarde op termijn een doodlopende weg is.

Gratis klantinzichten

Recent heeft SWOCC daarom een onderzoek gedaan naar klantinzicht. Een van de aanbevelingen van SWOCC in een ‘checklist klantinzicht’ is het combineren van verschillende informatiebronnen en onderzoeksmethoden.

Naast informatie in eigen databases kunnen organisaties via allerlei vormen van (kwalitatief en kwantitatief) onderzoek klantinzichten verkrijgen. Nieuwere methoden zoals klantsafari’s en accompanied shoppings kunnen van grote waarde zijn voor marketeers. Een niet recent, maar prachtig voorbeeld van zo’n insight is van Univé.

Buzz op social media
Een van de rijkste bronnen voor klantinzichten is gratis op internet te vinden: de conversaties in social media. Niet alleen de merkgerelateerde buzz, maar ook conversaties over de branche of over thema’s waaraan een organisatie zich wil verbinden. Denk aan de conversaties over gezond eten, die een voedingsmiddelenfabrikant input geven voor productontwikkeling. Of de buzz over televisieprogramma’s, die een televisieproducent helpt bij verbetering van programmaformats. Buzz over energiebesparing kan drempels aan het licht brengen waar een energieleverancier zijn voordeel mee kan doen.

Knowing why’ in plaats van ‘knowing what’

Steeds meer bedrijven maken gebruik van social media analyse (SMA). Niet alleen om hun online reputatie te managen, maar langzamerhand ook om klantinzichten en -feedback te verkrijgen.

Online sentiment
Met de juiste tools is het vrij eenvoudig om buzz te monitoren en te analyseren naar bijvoorbeeld herkomst, sentiment, topics, en dergelijke. De laatste tijd gaat er veel aandacht uit naar het meten van online sentiment. Niet helemaal terecht. Want in de eerste plaats kennen sentimentanalyses hun beperkingen. De betrouwbaarheid is niet optimaal. Een sentimentscore is soms zelfs misleidend. Zie ook dit artikel over een onderzoek van MarketResponse naar de buzz over banken.

Op de 2e plaats zegt een sentimentscore niet zo veel. Sentiment verschilt per branche, per kanaal en per influencer. Het geeft geen inzichten. Bij inzichten gaat het om knowing why in plaats van knowing what. Juist de motieven, emoties en betekenissen in berichten helpen om klanten te begrijpen. Ze bieden handvatten voor dienstverlening, productontwikkeling, communicatie, etcetera. In de praktijk wordt er echter opvallend weinig mee gedaan.

Klantinzichten via social media in 3 stappen


Structuur brengen in ongestructureerde teksten

De 1e stap bestaat uit textmining van de social media content. Taal is ongestructureerd, kent veel stijlfiguren en bevat patronen die alleen met de juiste technieken zijn te achterhalen. Textmining geeft richting en structuur aan het zoekproces. Voor het genoemde bankenonderzoek vonden we 130.000 berichten. Het is ondoenlijk om deze allemaal te gaan lezen en handmatig te analyseren. Textmining geeft inzicht in belangrijke topics en in hun onderlinge samenhang. Hierdoor kan gericht worden gezocht in teksten.

Dit vormt input voor stap 2, de inhoudsanalyse van de berichten. Teksten op social media kennen hun eigen structuren, stijlfiguren, afkortingen en tekens. Het lezen én begrijpen hiervan vergt ervaring en geduld, maar bovenal vraagt het veel kennis van de context van het bedrijf.


De waarde van klantinzicht via social media

De 3e stap is het combineren van de gevonden inzichten met andere klantinformatie, bv. uit kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Deze combinatie van methoden en bronnen zorgt voor een betere interpretatie van de resultaten uit de social media analyse.

Juist het spontane karakter van de conversaties op social media vergroot de waarde ervan. Het gaat om ongevraagde meningen en gedachten. Het zegt iets over wat mensen belangrijk vinden, over wat ze bezighoudt.

Bron: Klantinzicht via social media: ken je klant in 3 stappen – Frankwatching

9 mooie voorbeelden van guerilla marketing

Negen mooie voorbeelden van guerilla marketing

Written by  Peter Drewes

In een ander artikel gaf ik 10 briljante voorbeelden van guerilla marketing. Na wat zoeken ben ik er nog een aantal tegengekomen die minsten net zo leuk en goed bedacht zijn als de eerste 10. Negen mooie voorbeelden van guerilla marketing!

 

 

 

Hoe bepaal ik het rendement van Social Media?

Hoe bepaal ik het rendement van Social Media?
Written by  Jos Veldwijk

Het rendement van Social Media is een veel besproken onderwerp. De inzet van Social Media is namelijk niet kosteloos en de (in)directe opbrengsten zijn onbekend. Leidinggevenden en professionals die het strategisch belang van Social Media onderkennen, hebben daardoor soms moeite hun collega’s te overtuigen. De kosten van Social Media (zoals de tijdsinvestering en software) zijn immers nog wel te kwantificeren, maar hoe zit dat met omzet en rendement? Toch zijn er mogelijkheden om achteraf – op zijn minst – een inschatting te maken van de Return on Investment.

Introductievideo: Social Media ROI
Als antwoord op de vraag Wat is de ROI van Social Media? heeft Socialnomics deze video gepubliceerd:

De bottemline van deze video is natuurlijk: waarom zou iemand de ROI van Social Media willen bepalen? Deze behoefte komt waarschijnlijk voort uit angst voor het onbekende en het verliezen van de controle. Dat kan dan zo zijn, maar feit is wel dat veel mensen binnen een organisatie of managementteam willen weten of Social Media bijdraagt aan financieel resultaat. En dat kunt u alleen achteraf bepalen. De juiste data en dit eenvoudige stappenplan kunnen u hierbij helpen.

Stap 1: Doe een nulmeting en illustreer het financiële resultaat
Om de ROI van Social Media te bepalen, is het belangrijk om over voldoende financiële gegevens te beschikken. In deze fictieve case gaan we uit van een bedrijf dat in de periode januari 2009 t/m september 2010 een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei realiseerde van 3%. Deze organisatie is sinds oktober 2010 gestart met de implementatie van een Social Media strategie:

Stap 2: Bepaal een activiteiten plan uitgezet in de tijd
De volgende stap is het bepalen van de Social Media activiteiten die ondernomen zijn om de strategie handen en voeten te geven. Deze activiteiten moeten bij voorkeur centraal in de organisatie vastgelegd zijn en geregistreerd worden.

Stap 3: Analyseer over de periode: omzet, marge en aantal nieuwe klanten
Financiële data zijn van essentieel belang om de ROI van Social Media te bepalen. Stap 3 bestaat dan ook uit een analyse van de omzet, marge en het aantal nieuwe klanten over de betreffende periode. Hieraan zou nog toegevoegd moeten worden welke kosten zijn gemaakt om de Social Media strategie uit te voeren. Denk hierbij aan uitgaven voor personeel en techniek.

Stap 4: Leg de verschillende analyses over de periode op elkaar
Stap vier bestaat uit het verzamelen van de analyses om deze over elkaar te leggen. Denk hierbij aan het activiteitenplan, Social Media data en conversie data over de periode september 2009 t/m oktober 2012.

Stap 5: Analyseer patronen en verbanden
Het is eenvoudig om trends te ontdekken, maar het analyseren van verbanden is meestal geen senicure en vereist een grote nauwkeurigheid en kritische blik. Ook in deze stap is de aanwezigheid en betrouwbaarheid van voldoende relevante gegevens een voorwaarde. In onderstaand voorbeeld zijn gegevens geselecteerd die betrekking hebben op omzet, marge en enkele Social Media data. In een analyse gebaseerd op onderstaande gegevens zou de relatie gelegd kunnen worden tussen de aanwezigheid op Social Media en het aantal inschrijvingen op de nieuwsbrief.

Stap 6: Maak Social Media accountable
De laatste stap is de grootste uitdaging voor professionals die het rendement van Social Media aantoonbaar willen maken. In deze fase moet er een duidelijke relatie tussen Social Media en financiële resultaten worden gelegd. Het is duidelijk dat dit geen eenvoudige opgave is en in sommige situaties wellicht te hoog gegrepen. Anderzijds bewijst de praktijk dat dit wel degelijk haalbaar is.

Bente van der Ark, werkzaam bij webwinkel Bol.com, zei daarover:  “De resultaten van onze Social Media inzet worden steeds duidelijker zichtbaar (…) We meten alles door. Ten opzichte van vorig jaar zien we de omzet uit social dan ook stijgen.”

Naast Bol.com blijkt ook dat computergigant Dell inzicht heeft in de opbrengst uit Social Media:

“Our @DellOutlet is now close to 1.5 million followers on Twitter, and back in June we indicated that @DellOutlet earned $3 million in revenue from Twitter. Today it’s not just Dell Outlet having success connecting with customers on Twitter. In total, Dell’s global reach on Twitter has resulted in more than $6.5 million in revenue. In fact our Brazilian and Canadian accounts are growing rapidly too – and it was Canadian tweeters who asked to make sure Dell Canada came online to Twitter. Dell Canada responded because the team heard our customers. In less than a year, @DellnoBrasil has already generated nearly $800,000 in product revenues. Similarly, @DellHomeSalesCA has surpassed $150,000 and is increasing at notable pace. “

Ten slotte: Kritische Prestatie Indicatoren
Of en in elke mate Social Media rendement oplevert, is geheel afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen per onderneming. Om te meten in hoeverre deze gerealiseerd worden, dient het management gebruik te maken van KPI’s. Voorbeelden van financiële KPI’s zijn: totale omzet, de omzet uit nieuwe en bestaande klanten, totale kosten, personeelskosten, ICT kosten, marketingkosten en -besparing, winst per bezoeker/order/klant, totale klantwaarde, Return on Customer.

Het is dus afhankelijk van uw organisatie of en in welke mate u het rendement van Social Media kan en wilt bepalen. Mocht dat wel het geval zijn, dan moet uw organisatie in ieder geval over voldoende kwalitatieve data, software en know-how beschikken.

Published in Internet & Social media
Tagged under socialmedia social media rendement bepalen bepaal ROI
Social sharing

Jos Veldwijk

VeldMerk heeft een eigen visie op Social Media en is gespecialiseerd in Advies, Training en Resultaat voor de zakelijke markt. Jos Veldwijk, oprichter van VeldMerk, heeft jarenlange ervaring op het gebied van Marketing en Sales binnen B2B. Als zelfstandig ondernemer zoekt hij continu naar kansen om de resultaten van bedrijven te verbeteren. Vanuit die motivatie heeft hij de mogelijkheden van Social Media voor B2B in kaart gebracht en helpt hij bedrijven om een resultaatgerichte Social Media strategie in de praktijk te brengen.

Website: http://www.veldmerk.nl

De 7 belangrijkste social media ontwikkelingen voor organisaties in 2011.

De 7 belangrijkste social media ontwikkelingen voor organisaties in 2011

Geschreven door Rob van Beek (WebTopia) op vrijdag 7 januari 20114 reacties
De 7 belangrijkste social media ontwikkelingen voor organisaties in 2011 

Dit jaar wordt het jaar waarin sociale media zich echt zullen verankeren in organisaties. Tot nu toe waren social media toch vaak een dingetje erbij, maar met de Nieuwjaarsknallen is ook het besef ontstaan dat het zo niet veel zin heeft. Organisaties gaan 2011 gebruiken om het sociale domein voor goed te adopteren.

Hier volgen de – in mijn optiek – 7 belangrijkste ontwikkelingen die daarvoor gaan zorgen.

1. Integratie social media in de organisatie en in de business strategie: Social media erbij doen kan echt niet meer. Daarvoor zijn de kanalen veel te relevant voor de klant. Bovendien zien bedrijven die sociale media gebruiken, dat alles wat je daar doet, rechtstreeks invloed heeft op de corporate strategie. Denk maar na.

Het plaatsen van een link naar je site in Twitter betekent wel dat er achter die link een pagina staat die past bij je boodschap op Twitter. Dus modern doen op Twitter is leuk, maar heft geen effect als je on site die belofte niet waarmaakt. Je internet strategie dus.

 • Een reactie met een vraag over een vacature dient opgepakt te worden door HR. Je recruitment strategie.
 • Klachten door customer service.
 • Een product aanbieden via Facebook kan niet zonder daar in je salesstrategie over na te hebben gedacht.
 • Klanten laten meedenken over de doorontwikkeling van een product of dienst haakt direct in op je marketing strategie. 
En ga zo maar door.

Organisaties zullen daarom bij hun social media strategie steeds dichter tegen de corporate doelstellingen, de missie en de visie aan gaan zitten.

Daarnaast zullen zij social media werkzaamheden opnemen in bestaande functieomschrijvingen en daarmee meer commitment vragen van de medewerkers. Afrekenen dus, aan het einde van het jaar.

2. We gaan beter nadenken over de waardepropositie in sociale netwerken:

“Social bonding is key”. Ben je niet in staat om de juiste content te brengen, dan hebben je sociale uitingen geen langdurig effect. Alles draait in 2011 om de beleving van de klant in jou netwerk.

Wat kan je helpen om de juiste waarde te bieden in het sociale domein?

 • Praat over onderwerpen die je klanten interesseren.
 • Help je klanten om succesvoller te worden. Door iets te leren bijvoorbeeld. Geef tips of gratis advies.
 • Biedt iets dat de klant nergens anders kan krijgen.
 • Versterk de onderwerpen waar je al over communiceerde in andere kanalen.
- Geef eens iets weg wat je normaal voor jezelf zou houden.
 • Gebruik mensen in je bedrijf die al content produceren.
 • Gebruik de sociale evangelisten in je organisatie om je te helpen.
 • Laat je klant delen in het succes als hij zelf ook bijdraagt.
 • Hergebruik materiaal en verpak het in andere content brokken voor andere kanalen. Een Blog over tien tips kan ook 10 Tweets opleveren.
 • Nodig opinieleiders in de markt uit om deel te nemen aan je activiteiten. Zo deel je jou netwerk met hen en zullen zij hun netwerk ook met jou delen.
 • Sluit mogelijke partnerships met andere non-competitieve organisaties die dezelfde doelgroep willen benaderen.

3. Afscheid van de gratis tools: Serieus met social media werken betekent dat er een geweldige hoeveelheid informatie op je af komt. Goed managen van die informatie kan je helpen om veel meer uit je activiteiten te halen, maar ook om binnen de organisatie de juiste verantwoording af te leggen over je werk. Steeds vaker adviseer ik klanten de laatste tijd om af te stappen van gratis online social management tools. Niet omdat ze slecht zijn, zeer zeker niet. (ik gebruik zelf Hootsuite en ben erg tevreden). Wel merk ik dat gratis tools vaak niet voldoende kunnen bieden aan professionele organisaties. Ik denk dat betaalde social monitoring tools in 2011 een geweldige vlucht gaan nemen.

Hier zijn er een paar tools die ik goed vind:

Radian6: de meest ervaren club, komt vanuit de VS en heft nog niet zoveel ervaring in NL. Daardoor is het aantal Nederlandse bronnen dat ze scannen nog niet zo groot. Voor internationale ondernemingen is Radian6 echter een geode partner

Buzzcapture: In Nederland de grootste en meest ervaren in het scannen van Nederlandse bronnen. Doet het vooral goed bij banken, verzekeraars en telco’s.

Coosto: een relatief nieuwe aanbieder op de NL markt. Makkelijk te implementeren en niet al te fancy. Heeft alles wat je nodig hebt, maar brengt de mogelijkheden gedoseerd. Zou wel eens een verrassende stijger kunnen worden.

Kosten:

Alle drie de aanbieders zijn niet goedkoop. Je bent al snel 15-25K per jaar kwijt voor een paar gebruikers. Maar dan heb je wel een volledige management tool waardoor je handelingen een stuk minder worden. Dat is ook geld waard en daarmee zijn de kosten snel terugverdiend.

Wat doen die tools dan?

 • researchen van online bronnen scannen van realtime informatie
 • centraal versturen van berichten naar diverse platforms
 • management rapportages draaien
 • taakverdelingen maken
 • sentiment, merkbeleving, conversie, bereik meten
en nog veel meer.

4. Loyaliteit gaat stijgen: Waar we in 2009 en 2010 een dalende loyaliteit zagen, vooral bij online aankopen, verwacht ik juist een stijgende loyaliteit in 2011 op het sociale vlak. Consumenten en klanten gaan kiezen voor de bron met de beste en meest relevante content in hun netwerk. Organisaties die dat snappen, zullen juist een grotere loyale aanhang krijgen.

5. Meer commerciële successen in social media: Niet voor niets geeft niet minder dan 25% van alle social media gebruikers aan dat zij een link willen met bedrijven in hun netwerk. Aanbiedingen zijn daarbij de meest wenselijke informatie, maar ook inhoudelijke informatie en kennisverbreding zijn belangrijke beweegredenen daarvoor.

Dat betekent dat conversie dan ook veel eerder kan beginnen dan op de eigen site. Vissen waar de vissen zitten betekent de juiste boodschap plaatsen op het juiste moment bij de juiste klant, in het juiste sociale netwerk. In 2011 zullen meer bedrijven gaan testen of zij op een relevante manier het opgebouwde bereik kunnen verzilveren. De klant en zijn ‘welbeing’ staan daarbij centraal.

6. Goede koppen worden belangrijker: Als je wilt opvallen tussen alle berichten, moet je maar beter een goede titel hebben, gevolgd door een pakkend kort bericht. Hier ontstaat een nieuwe markt voor copywriters. Zij kunnen zich hierin specialiseren in advisering om bedrijven te helpen op te vallen in de massa. De beste kop trekt de meeste lezers, ook na 2011!

7. De komst van de nieuwe marketeer: Met het nemen van de eerste stappen op social media gebied, komen organisaties er achter hoe weinig communicatief de eigen medewerkers eigenlijk zijn. Interacteren is heel anders dan zenden. Er komt veel vraag naar een nieuw soort marketeer. Iemand aan wie je tijdens een sollicitatie procedure kunt vragen hoeveel followers hij heeft, wat voor blogs hij schrijft en welke bedrijven hij volgt op facebook. En waarvan je dan ook nog een zinnig antwoord mag verwachten.