The future of Retail: de ont-winkeling van de winkel

een interessant reisverslag van Rik Riezebos – 

bron :   rikriezebos.nl 

The future of retail : de ontwinkeling van de winkel

Advertenties

Papieren en digitale folder versterken elkaar!

bron:  Spotta         NOM Folder Monitor 2017

 

 

 

https://zakelijk.spotta.nl/facts-figures/2017/04/papieren-en-digitale-folder-versterken-elkaar

 

https://zakelijk.spotta.nl/binaries/content/assets/spotta-zakelijk/nieuwsberichten/nom-boekje-2017-digitaal-def.pdf

PIM Trendrapport 2017 : marketing draait meer dan ooit om vertrouwen

bron:  Platform Innovatie in Marketing

http://www.pimonline.nl/blog/2017/02/21?weblog-postTitle=PIM-Trendrapport-2017-marketing-draait-meer-dan-ooit-om-vertrouwen

voorzijdedef

Trends + Trendslations Een overzicht van Zeven trends uit trendboek Mood 11

trends-trendslations_web.jpg

OPPOSE

Trends
Polarisatie en radicalisering. Twee begrippen die onverhoopt tot de tijdgeest zijn doorgedrongen. De crisis drukt zwaar op onze schouders en voor velen is de manier om eruit te komen het opzoeken van extremen. In onze samenleving is bovendien langzaam een tweedeling ontstaan, een kloof tussen hoog en laag opgeleid. Tussen zij die de toekomst met vertrouwen en zij die de toekomst met angst en beven tegemoet zien. Ontwerpers zoeken de oplossing in de herkomst van producten en de oorsprong van onze cultuur. Ze bestrijden de onzekerheid met de herkenbaarheid van het lokale.

Trendslations
Een sociaal-culturele kloof in de samenleving, een politiek-economische kloof in Europa; de tweedeling brengt bedrijven in een lastig parket, want stelling nemen is gevaarlijk. De oplossing wordt gevonden in het erfelijk materiaal en in de herkomst van bedrijven en merken. Dat weten zij zo te presenteren dat tegenstellingen weer bij elkaar worden gebracht. Wereldwijde prestaties en lokale tradities, moderne middelen en tijdloze kwaliteit vullen elkaar naadloos aan. Aanbieders van traditionele of lokale producten werken tegelijkertijd met de nieuwste sociale media. De toekomst? Niet global village maar local world is haar naam.

BEHAVE

Trends
Er is sprake van morele paniek en de maatschappij verhufterd, zo melden onderzoekers. De onrust is ontstaan door het ontbreken van duidelijke kaders: de kerk, de zuil, de sociale klasse. De tijd van individuele vrijheid, het ideaal van de jaren zestig, ligt echter al weer enige tijd achter ons. Alles kan en alles mag allang niet meer. De onzekerheid wordt nog eens versterkt door de crisis. Pesterijen en hatemails zijn het gevolg. In onze vrije tijd kunnen we leren hoe we ons, in een nieuw tijdsbestek, moeten gedragen. Zo kan een onschuldige hobby een leerzaam en nuttig tijdverdrijf worden.

Trendslations
Een samenleving vol met mensen die in de war zijn en niet weten hoe zich te gedragen. Het is een bron van inspiratie voor bedrijven en organisaties. Ze becommentariëren ons sociale gedrag, laten zien hoe bang of hoe moedig, hoe zwak en hoe sterk, hoe volgzaam of hoe daadkrachtig we zijn. Bedrijven zoeken het maatschappelijke debat op en nodigen uit tot discussie. Merken met een jonge doelgroep, zoals BNN en Diesel, nemen stelling of zetten de wereld op zijn kop. In de modewereld, waar veel mogelijk lijkt maar niet veel sociaal wenselijk is, wordt commentaar geleverd op het ideaalbeeld.

ADAPT

Trends
De klimaatcrisis, de bankencrisis, de financiële crisis, de morele crisis; hoeveel crises kan een mens in een korte periode aan? Anders dan voorheen, worden de gevolgen in het leven van mensen nu voelbaar en tastbaar. Bij jong en oud hopen de schulden zich op en de onzekerheid over de toekomst neemt toe. Hoe pijnlijk ook, levensstijlen moeten worden aangepast en uitgavenpatronen gewijzigd. Maar de crises maken ook creatief. Voortrekkkers gaan op zoek naar manieren om zonder geld te leven. Voor bedrijven is de inzet van guerrilla-achtige middelen, die geen of weinig geld kosten, een manier om te overleven.

Trendslations
Blinkende logo’s, glitterende kristallen en glanzende bumpers, de tijd van blingbling is definitief voorbij. Bedrijven die actief zijn in de wereld van rijkdom en luxe, zoals Louis Vuitton en Gucci, moeten hun positie herzien. Ze richten zich niet meer op de wereld van schone schijn, maar op die van nieuwe luxe: van ambacht en traditie. Merken als Vitra geven aan dat een nieuwe tijd ook vraagt om een andere, minder materialistische levensstijl. Wie zich al of niet staande kan houden in de zelfvoorzienende ruileconomie hoeft, met de opkomst van virtuele betaalmiddelen, geen klinkende munten meer aan te raken.

REDUCE

Trends
De kaasschaaf en de broekriem worden in tijden van recessie automatisch weer uit de kast gehaald. Maar daarmee valt de oorzaak van het probleem niet te verhelpen. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat de overvloed – aan informatie, aan producten, aan keuzes – ons boven het hoofd is gegroeid. Obesitas en anorexia, graaicultuur en schuldsanering, het zijn de extreme gedragingen van mensen die niet weten hoe ze maat moeten houden. We moeten niet alleen minder consumeren, maar vooral nadenken over andere manieren van consumeren en produceren. De overgang van een vette bek halen naar snackkomkommers eten verloopt echter niet zonder slag of stoot.

Trendslations
De keerzijde van onze consumptiemaatschappij laat zich steeds vaker in al haar verschrikkingen zien. Wie zich doof houdt voor regenwouden die worden gekapt en zeeën die worden vervuild, kan zich niet verschuilen voor producten die op de markt worden gebracht en onze gezondheid en veiligheid in gevaar brengen. Bedrijven die zich verontschuldigen voor gemaakte fouten, dat vinden we niet genoeg. Elk bedrijf, hoe groot of hoe klein ook, is mede-verantwoordelijkheid voor ons welzijn en een pro-actieve houding is gewenst. Succesvolle voorbeelden, zoals bij fairtrade retail, zijn er inmiddels genoeg.

CLEAN

Trends
Om de twee jaar een nieuw mobieltje, om de vier jaar een nieuwe bank en elke zes jaar een andere auto. Leuk, maar wat gebeurt er met alle afgedankte spullen? En wat gebeurt er met het plastic verpakkingsmateriaal, de giftige stoffen in al die apparaten, chemisch afval uit de industrie en het mestoverschot? Onze straten en pleinen, maar ook onze oceanen en gebergten vervuilen door jarenlang te intensief of verkeerd gebruik. Het wordt de hoogste tijd om op te ruimen. Bijvoorbeeld door het opnieuw gebruiken van oude materialen en producten. Reduce, re-use, recycle!

Trendslations
De plastic soep die vissen eten, komt uiteindelijk ook op het bordje van consumenten terecht. En de chemische stoffen in wasmiddelen komen vroeger of later ook in water waar vissen in zwemmen. Bedrijven als Unilever en Starbucks realiseren zich dat ze deel uitmaken van de kringloop van het leven. De eerste stap op weg naar een schonere planeet is het beperken van afval. Een volgende stap is het sluitend maken van die kringloop: afval is voedsel. Bedrijven als Desso en AkzoNobel werken al jaren aan eco-effectiviteit en ecodesign. De schade moet niet achteraf worden beperkt, maar vooraf worden voorkomen.

BLOW

Trends
New Orleans, Pakistan, Australië, Moskou. Op de ene plek op aarde valt zo veel regen dat mensen verdrinken en huizen instorten, op de andere is de droogte zo groot dat bossen verbranden zodat mensen de lucht niet meer in kunnen ademen. Het klimaat verandert, en dat kan op ieder moment voor ieder van ons het leven onmogelijk maken. De zon, de wind en het water, ze kunnen onze grootste vijanden zijn, en ook onze grootste vrienden. Maar er is nog een lange weg te gaan tot de laatste druppel hete olie uit de steeds droger wordende grond is gehaald.

Trendslations
Katoen voor een spijkerbroek, zeewier voor in de shampoo, kurk voor op de vloer, we hebben het allemaal te danken aan de gulheid van moedertje natuur. Bedrijven als Patagonia en Aveda weten dat je niet iets van de natuur kunt nemen zonder ook iets terug te doen. Andere bedrijven zijn tot het inzicht gekomen dat commerciële activiteiten kunnen helpen om de ecologische crisis te bestrijden. Economie en ecologie, ze hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken. Wie een droom heeft, zoals schoon drinkwater voor iedereen, kan zijn ondernemerschap inzetten om die droom werkelijkheid te laten worden.

UPLOAD

Trends
‘s Ochtends even op de app van Buienradar kijken of het gaat regenen. Op het station via de mobiel de reis plannen of in de auto de route uitstippelen. Op het werk even de updates op LinkedIn, Facebook of Twitter bekijken. Tot zover is het internetgedrag vooral gericht op consumeren. Maar dan gaat het eerste blogbericht de lucht in, worden bestanden verstuurd via Dropsend en nieuwsbrieven opgemaakt in Mailchimp. ‘s Avonds nog even een filmpje uploaden op YouTube en de vakantiefoto’s plaatsen op Flickr. Zo ziet ons moderne leven eruit: van app naar link en van tag naar tweet.

Trendslations
De status van ondernemers als Gates en Jobs, die ooit op hun studentenkamer of in de garage begonnen, heeft mythische proporties aangenomen. De iconen van weleer, IBM, Microsoft, hebben plaats moeten maken voor nieuwe goden. Feit is dat bedrijven als Google, Facebook en Apple in staat zijn om ons leven te veranderen. De muziekindustrie is niet meer dezelfde na iTunes. En voor veel mensen is er een leven voor en na de iPhone. De biografieën van de oprichters lezen als heldenverhalen, maar ook de kritiek neemt toe. Ondertussen likken de makers van content hun lippen af, de toekomst is helder en heerlijk.
Trendslator © 2010

Verder lezen? Bestel nu uw exemplaar van MOOD